Plataforma de votacións de Acampa

Pola paz e o dereito a refuxio

Manual de acceso e votación

 

A plataforma de votacions Acampa está preparada para que o voto sexa secreto e non se poida coñecer a súa rastrexabilidade, nin sequera polos administradores. Por esta razón, a primeira vez que se entra no sistema é necesario crear un usuario e un contrasinal.

Este é o procedemento para entrar por primeira vez e votar ou para cambiar o contrasinal.

O enderezo para entrar na plataforma é: https://vota.redeacampa.org/

 

Nota Importante:

Se non estas dado de alta na Rede Acampa, non estarás no censo de votación e por iso o sistema non che permitirá acceder.

Se queres darche de alta na Red Acampa, podes facelo nesta ligazón: https://coruna.redeacampa.org/gl/sumate-a-rede/

Entre 24 e 48 horas despois poderás acceder ao sistema de votación da Red Acampa.

Como rexistrarse ou cambiar o contrasinal

Teclea o url https://vota.redeacampa.org/.

Aparece a Pantalla de inicio da plataforma de votacións Acampa.

Fai clic en “REGISTRARME O RECUPERAR MI CONTRASEÑA”.

Aparece esta pantalla, onde tes que completar tres campos.

“Su nombre”: o nome ou alias co que queiras identificarte na plataforma (hai que usar caracteres alfanuméricos e non deixar espazos en branco.)

“Su correo electrónico”: é o correo de contacto que enviaches a Acampa. Este ten que estar dado de alta no censo da plataforma de votacións Acampa; se non estivese, ponte en contacto con Acampa a través de vota@redeacampa.org.

“Seleccione la provincia donde está censado”: a cidade onde esteas rexistrado en Acampa. Elixe unha das opcións que hai: A Coruña, Madrid, Brasil, Portugal ou Domicilio fóra de España.

Unha vez cubertos os campos, fai clic en “Enviar”, ábrese a pantalla seguinte.

Esta ventá indica que o sistema enviou un código de validación ao correo electrónico que usaches para “REGISTRARME O RECUPERAR MI CONTRASEÑA”.

Vai ao teu xestor de correo habitual e busca o correo enviado pola plataforma de votacións de Acampa.

Se non aparece, mira na carpeta de correo lixo.

O correo enviado é coma este.

Ao final do correo hai unha ligazón, é o código de validación que envía o sistema; fai clic nel ou cópiao e pégao na barra do teu navegador habitual e levarate á paxina de votacións para rematares o proceso de validación.

Abrirase a seguinte pantalla.

Cobre o campo “Nombre” cun nome que che identifique.

  • Formado con caracteres alfanuméricos e sen espazos.
  • O sistema vai esixir que sexa único, que non coincida con outro utilizado por outra persoa dada de alta para votar.
  • Non ten que coincidir co teu nome real utilizado nas listaxes de Acampa.

Cobre o campo  “Escoja su password” co contrasinal que queiras utilizar.

Valida o contrasinal elixido no campo  “Repita su password”.

Fai clic en “ENVIAR”.

Para acceder á plataforma de votacións de Acampa e poder votar terás que utilizar o Nome e Password dados de alta neste formulario de validación.

O procedemento de acceso ao sistema de votacións rematou.

Se fas clic en “ACCEDER AL ESPACIO DE VOTACIONES” levarate á pantalla inicial da plataforma.

A partir de agora, cando queiras acceder á plataforma de votacións, tes que introducir o teu usuario e contrasinal na pantalla de inicio.

Como Votar

Tes que teclear no navegador o url https://vota.redeacampa.org/.

Ábrese a pantalla de Inicio da plataforma de votacións.

Introduce o teu usuario e contrasinal e fai clic en “ACCEDER”

Nesta pantalla verás a listaxe de votacións que están en activo.

Cando fagas clic nunha delas, despregarase a descrición e o estado da votación.

 

Cando fagas clic en “VOTAR” (botón verde) despregarase, ademais da descrición, a listaxe de todas as candidaturas.

.

Se fas clic no botón “más información” que hai a carón de cada candidatura, abrirase unha fiestra con máis información.

Marca o recadro que está á esquerda da imaxe da candidatura elixida, logo fai clic no botón “VOTA” .

Listo. Xa votaches.

Esta pantalla certifica que votaches.
Na parte inferior aparece un código que che permite comprobar o teu voto (copia e garda).

Para volveres á listaxe de votacións, fai clic en “Lista de votaciones” na barra de menús da esquerda.

Para saíres da plataforma, fai clic en “Desconexión” .

Se durante o proceso tes algún problema, por favor, ponte en contacto con Acampa a través dos correos.
vota@redeacampa.org o acampa@redeacampa.org

Grazas por participares nas votacións de Acampa.

 

O equipo de Coordinación de Acampa.