II Recoñecemento Internacional Acampa 2022

Pola paz e o dereito a refuxio

II Recoñecemento internacional Acampa
á defensa dos dereitos humanos

Acampa Pola paz e o dereito a refuxio”

 

Ábrese o proceso para a elección do Recoñecemento Internacional Acampa á Defensa dos Dereitos Humanos na súa segunda edición, dirixido a entidades ou persoas que destaquen na defensa dos Dereitos Humanos, especialmente nos campos de actuación da Acampa,, isto é, a defensa dos Dereitos Humanos, o Dereito a Refuxio e a defensa da Paz e o diálogo como fórmula para resolución de conflitos.

O Recoñecemento, nas súas dúas categorías, internacional e local, queren poñer en valor a necesidade da defensa dos Dereitos Humanos presentando o traballo realizado por organizacións e persoas que son un *referente e un exemplo a seguir para toda a sociedade.

Pretendemos evidenciar a situación de retroceso dos Dereitos Humanos en todo o mundo e a importancia de recuperalos e defendelos coa forza e resiliencia dos receptores deste recoñecemento que será proposto e votado por todas as organizacións e persoas que conforman a Rede Acampa Internacional.

Bases

 

1.- En que consiste o Recoñecemento?

Trátase de unha mención internacional que é presentada a o mesmo tempo en todas as cidades cunha Rede Acampa en funcionamento. Ás organizacións ou persoas elixidas fáiselles entrega dunha Carta de Recoñecemento destacando o labor que se pon en valor e dunha peza representativa do Recoñecemento Acampa, obra da escultora Pilar Subías.

2.- Quen pode presentar propostas para o Recoñecemento?

 • -Todas as organizacións que forman parte da Rede Acampa Internacional con carta de adhesión a a Rede Acampa.
 • -Todas as persoas que conforman a Red Acampa e que consten inscritas como asociadas.
 • -Todos os equipos de *coordinación locais de Acampa Internacional.

3.- Como presentar unha candidatura?

Para propoñer unha candidatura débese achegar a seguinte documentación:

No caso de que o candidato ou candidata sexa unha persoa:

 • – Foto *digital da persoa proposta (1800 píxeles o lado máis longo e a 300 ppp de resolución. Si iso non fose posible, para a primeira proposta serviría calquera foto con calidade reconocible).

Si trátase dunha organización:

 • – Logotipo vectorial.

En ambos casos tamén debe achegarse:

 • – Breve descrición dos motivos da proposta (aprox. 200 carácteres).
 • – Breve biografía da persoa ou da organización proposta (aprox. 400 carácteres).
 • – Datos de contacto, correo electrónico, teléfono, web e redes sociais da organización ou persoa proposta para recibir o Recoñecemento.
 • – Datos da organización ou persoa que fai a proposta.

Toda a documentación deberá ser aportada, necesariamente, mediante arquivos electrónicos en formato PDF e de tamaño non superior a 4 megabytes.

As propostas coas candidaturas deben enviarse ao correo electrónico:
acampa@redeacampa.org.

4.- Prazo de presentación de candidaturas

O prazo para presentar candidaturas para o II Recoñecemento Acampa 2022 finaliza o 31 de xaneiro de 2022.

5.- Cantos recoñecementos entréganse cada ano?

Cada ano entregaranse os seguintes Recoñecementos Acampa:

 • – Un único Recoñecemento Internacional. Este será entregado rotatoriamente en cada país con Rede Acampa, na cidade que realice antes o Encuentro Internacional anual de máis de dous días, ou ben na cidade que decida a dirección de Acampa no país respectivo.
 • – Un Recoñecemento Local en cada cidade con organización Acampa, sen importar o número de cidades que queiran entregar o Recoñecemento Local.

No caso concreto de Galicia, e a partir desta II edición, amplíase o ámbito do Recoñecemento a organizacións e persoas de todo o territorio galego.

A dirección internacional de Acampa, por razóns estratéxicas, poderá decidir a cidade na que se entrega o Recoñecemento Internacional. Está decisión terá prioridade sobre calquera outra.

6.- Como se selecciona o Recoñecemento anual?

Unha vez pechado o prazo de presentación de candidaturas, se abrirá un prazo de votación no que *p*odrán participar todas as persoas acreditadas como asociadas a unha das organizacións Acampa e todas as organizacións de a Rede Acampa (cun un voto por organización)

Se podrán presentar ata dúas candidaturas por organización ou persoa particular:

 • – Unha para o Recoñecemento Internacional.
 • – Outra para o Recoñecemento Local.

A votación do Recoñecemento Internacional e do Recoñecemento Local realizarase a través da web Acampa Internacional no enlace que se facilitará para tal fin.

Poderán votar todas as organizacións de a Red Acampa e todas as persoas rexistradas ou asociadas á mesma.

O prazo da votación para o II Recoñecemento Acampa 2022 será do 15 de febreiro ao 15 de marzo de 2022

Peza escultórica obra de Pilar Subías.

Pilar Subías cedeu desinteresadamente a obra e os seus dereitos de uso a Acampa por la Paz y el Derecho a Refugio.