I Recoñecemento Internacional Acampa 2021

Pola paz e o dereito a refuxio

I Recoñecemento internacional á defensa dos dereitos humanos

Acampa pola paz e o dereito ao refuxio”

 

Trátase dun recoñecemento anual a entidades ou persoas que destaquen na defensa dos Dereitos Humanos, especialmente nas áreas de actuación de Acampa: a defensa dos Dereitos Humanos, o Dereito a Refuxio e a defensa da Paz e o diálogo como fórmula para a resolución de conflitos.

O obxectivo é poñer en valor a necesidade de defender os Dereitos Humanos presentando o traballo realizado por organizacións e persoas que son un referente e un exemplo para toda a sociedade. Pretendemos poñer o foco mediático na situación de retroceso dos Dereitos Humanos en todo o mundo e a importancia de recuperalos e defendelos coa forza e a resiliencia das organizacións e persoas que reciben este recoñecemento, que será proposto e votado por todas as organizacións e persoas que conforman a Rede Acampa Internacional .

Bases

 

1.- En que consiste o recoñecemento?

É unha mención internacional presentada a un tempo en todas as cidades con presenza da Rede Acampa consistente na entrega dunha carta de recoñecemento que destaque o labor realizado pola persoa ou entidade recoñecida e dunha escultura representativa de Acampa, realizada pola escultora Pilar Subías.

2.- Quen pode presentar propostas para o recoñecemento?

 • – Todas as organizacións que forman parte da Rede Acampa Internacional con carta de adhesión á Rede Acampa.
 • – Todas as persoas que conforman a Rede Acampa e que consten inscritas como asociadas.
 • – Todos os equipos de coordinación locais de Acampa internacional.

3.- Como se presenta unha candidatura?

Para propoñer unha candidatura debe achegarse a seguinte documentación:

Se é unha persoa:

 • – Foto dixital da persoa proposta, cunhas medidas de 1800 píxeles no lado máis longo e a 300 ppp de resolución.
  (Se non se ten acceso á persoa, para a primeira proposta pode servir calquera foto con calidade recoñecible).

Se é unha organización:

 • – Logotipo vectorial.

En ambos os casos tamén deben xuntar:

 • – Breve descrición dos motivos da proposta (aprox. 200 caracteres).
 • – Breve biografía da persoa ou da organización proposta (aprox. 400 caracteres).
 • – Datos de contacto, correo electrónico, teléfono, web e redes sociais da organización ou persoa proposta para recibir o recoñecemento.
 • – Datos da organización ou persoa que fai a proposta.

Toda a documentación deberá achegarse necesariamente mediante ficheiros electrónicos en formato PDF e de tamaño non superior a 4 megabytes de información.

As propostas coas candidaturas deben enviarse ao correo electrónico: acampa@redeacampa.org.

4.- Prazo de presentación de candidaturas

O prazo para presentar candidaturas remata o 28 de febreiro de cada ano.

5.- Cantos recoñecementos se entregan cada ano?

Cada ano entregaranse os seguintes Recoñecementos Acampa:

 • – Un único Recoñecemento internacional, que se entregará rotatoriamente en cada país, na cidade que antes organice o encontro internacional anual de máis de dous días, ou ben na cidade que decida a dirección Acampa de cada país.
 • – Un Recoñecemento local en cada cidade con organización Acampa que así o decida, sen importar o número de cidades que queiran entregar o recoñecemento local. No caso concreto de Galicia admítese ampliar o Recoñecemento a organizacións e persoas de todo o territorio galego.

A dirección internacional de Acampa, por razóns estratéxicas, poderá decidir a cidade en que se entrega o Recoñecemento Internacional. Esta decisión terá prioridade sobre calquera outra.

6.- Como se selecciona o recoñecemento anual?

Unha vez pechado o prazo para presentar candidaturas, ábrese un prazo de votación de quince días que se iniciará o 30 de marzo de 2021 no que poden participar todas as persoas acreditadas como asociadas a unha das organizacións Acampa e todas as organizacións da Rede Acampa, con un voto por organización.

Pódense presentar dúas candidaturas por organización ou persoa particular:

 • – unha para o Recoñecemento Internacional.
 • – outra para o Recoñecemento Local a unha organización ou persoa da Coruña ou de calquera outra cidade con organización Acampa que decida entregar o Recoñecemento Local e así o anuncie publicamente.

A votación do Recoñecemento Internacional e do Recoñecemento Local efectúase a través da web Acampa internacional na ligazón que se facilitará para tal fin.

Poderán votar todas as organizacións da Rede Acampa e todas as persoas rexistradas ou asociadas á Rede Acampa.

Escultura feita por: Pilar Subías.

PilarSubías doou solidariamente a obra e os dereitos de uso a Acampa pola Paz e o Dereito a Refuxio .

https://quintodeebro.com/gallery2/index.php/Artesanos_y_Artistas/Pilar_P_rez_Sub_as_Escultora